Om bestyrelsen

Om bestyrelsen


Hvem varetager hvad

BESTYRELSEN


Formand - John Præstegaard - Nørrevænget 110 (2024)

Kasserer - Sebastian Hartvigsen - Ryetvej 44 (2025)

Bestyrelsesmedlem - Søren Thomassen - Nørrevænget 108 (2024)

Overgået fra suppleant til bestyrelsesmedlem i 2023, som erstatning for bestyrelsesmedlem der er fraflyttet foreningen

Bestyrelsesmedlem - Hanne Lund - Nørrevænget 98 (2025)

Bestyrelsesmedlem - Robert Vestergaard – Ryetvej 56 (2024)


BESTYRELSESSUPPLEANTER


Karsten Petersen - Engstedet 21 (2024)

Mangler (2024)REVISORER


Holger Henrichs - Nørrevænget 94 (2025)

Ernst Knudsen Kristensen - Bostedet 6 (2024)


(Årstallet i parentes angiver året for den ordinære generalforsamling, hvor den pågældende næste gang er på valg.)