Om bestyrelsen

Om bestyrelsen


Hvem varetager hvad

BESTYRELSEN


Formand - John Præstegaard - Nørrevænget 110 (2023)

Kasserer - Søren Thomassen - Nørrevænget 108 (2023)

Bestyrelsesmedlem - Hanne Lund - Nørrevænget 98 (2023)

Bestyrelsesmedlem - Robert Vestergaard – Ryetvej 56 (2024)

Bestyrelsesmedlem - Lisbeth Frederiksen - Engstedet 28 (2024)

BESTYRELSESSUPPLEANTER


Karsten Petersen - Engstedet 21 (2024)

Hanne Hougaard - Nørrevænget 69 (2023)REVISORER


Holger Henrichs - Nørrevænget 94 (2023)

Ernst Knudsen Kristensen - Bostedet 6 (2024)


(Årstallet i parentes angiver året for den ordinære generalforsamling, hvor den pågældende næste gang er på valg.)